04.05.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ               :           6

TOPLANTI YILI                :           4

TOPLANTI TARİHİ            :           04.05.2017

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                        :           2

 

GÜNDEM     :


Açılış ve Yoklama

02.05.2017 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

 

Raporlar:

 

1-      İmar  v Huk. Kom. Rap.:  Çınar Mahallesi 826 ve 828 sokak akslarında değişiklik yapılması hk.

2-      Plan ve Bütçe Kom. Rap.: 2016 Mali yılı kesin hesap bütçesinin görüşülmesi hk. 

3-      Plan Bütçe ve Huk. Kom. Rap.: Kentsel Dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanması için belediye başkanına yetki verilmesi hk.

4-      İmar Kom. Rap.: Demirkapı Mah. F21c22b1b pafta, 3105 ada, 4 parselde plan tadili hk.

5-      İmar Kom. Rap.: Bağcılar 1/1000 ölçekli mer’i Uygulama İmar Plan Notlarının Yapılaşma Hükümlerinin 10.3 no’lu maddesinde değişiklik yapılması hk.

 

04.05.2017 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin Okunması. 

Oluşturulma Tarihi : 03.05.2017