02.05.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

  

SEÇİM DÖNEMİ               :           6

TOPLANTI YILI                :           4

TOPLANTI TARİHİ            :           02.05.2017

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                        :           1


GÜNDEM     :

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

 

1-    İmar ve Şeh. Müd.:  Çınar Mahallesi 826 ve 828 sokak akslarında değişiklik yapılması hk.

2-    Mali Hiz. Müd.: 2016 Mali yılı kesin hesap bütçesinin görüşülmesi hk.  

3-    Plan ve Proje Müd.: Bağlar Mah. F21c22a3a (245ds2a) pafta, 3192 ada 4 parselde plan tadilatı yapılması hk.  

4-    Plan ve Proje Müd.: Çınar Mah. F21c23a2c pafta, 127 ada, 17 parselde plan tadili hk.

5-    Kentsel Tas. Müd.:  Bağcılar 1/1000 ölçekli mer’i Uygulama İmar Plan Notlarının Yapılaşma Hükümlerinin 10.3 no’lu maddesinde değişiklik yapılması hk.

6-   Plan ve Proje Müd.: İl Sağlık Müdürlüğüne, Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere yer tahsisi yapılması hk.

7-  Kentsel Tas. Müd.:  Kentsel Dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanması için belediye başkanına yetki verilmesi hk.

 

Oluşturulma Tarihi : 02.05.2017