06.04.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 SEÇİM DÖNEMİ              :           6

TOPLANTI YILI                :           4

TOPLANTI TARİHİ            :           06.04.2017

TOPLANTI SAATİ             :           10.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                        :           2


GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

 

03.04.2017 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

Raporlar:

 

1-      Strateji Gel. Müd.: 2016 Mali yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

2-      Huk. Kom. Rap.:  Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması.

3-     İmar Kom. Rap.: Bağcılar 1/1000 ölçekli mer’i imar plan notlarının genel hükümlerinin 16. Maddesinde değişiklik yapılması hk.

 

06.04.2017 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin Okunması.

 

Oluşturulma Tarihi : 05.04.2017