03.04.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ              :           6

TOPLANTI YILI               :           4

TOPLANTI TARİHİ           :           03.04.2017

TOPLANTI SAATİ            :           10.00

TOPLANTI ŞEKLİ            :           Olağan                      

BİRLEŞİM                       :           1

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

1-               5393 Sayılı Kanunun 33. Maddesi gereğince Nisan 2018 yılına kadar bir yıllığına görev yapacak olan Encümen üyelerinin belirlenmesi hk.

2-               5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereğince Nisan 2018 yılına kadar bir yıllığına görev yapacak olan İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimi hk.   

3-               5393/25. Maddesi gereğince 2016 mali yılı Denetim Komisyonu raporu hakkında belediye meclisine bilgi verilmesi hk.

4-               İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.:  Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması hk.

5-               Kültür ve Sosy. İşl. Müd.: Kardeş şehirlerimizden Buzim ve Celic şehirlerine iki adet Türkçe sınıfı oluşturulması için nakdi yardım yapılması hk.

6-               Fen İşl. Müd.: Mardin Nusaybin Belediyesine malzeme yardımı yapılması hk.  

7-               Kentsel Tas. Müd.: Bağcılar ilçesi 1/1000 ölçekli mer’i imar plan notlarının genel hükümlerinin 16. Maddesinde değişiklik teklifi yapılması hk.    

8-               Plan ve Proje Müd.:  Barbaros Mah. F21c22b3d pafta, 1225 ada, 25 parselde plan tadili hk.

9-               Plan ve Proje Müd.: Demirkapı Mah. 3105 ada,  4 parselde plan tadili hk.  

10-             Sağlık İşl.Müd.: Akıllı İlaç Kullanımı konusunda işbirliği yapılması için  hazırlanan projeye ortak olması için belediye başkanına yetki verilmesi. 

Oluşturulma Tarihi : 03.04.2017