09.03.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ             :           6

TOPLANTI YILI              :           4

TOPLANTI TARİHİ         :           09.03.2017

TOPLANTI SAATİ          :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ          :           Olağan                      

BİRLEŞİM                     :           2

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

 

06.03.2017 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

 

Raporlar:

1-      Huk. Kom. Rap.: Araç ve makinaların tamir ve bakımının yapılması işi için ihale yetkisi verilmesi hk.

2-      Huk. Kom. Rap.:  Bağcılar geneli çevre temizlik hizmetleri işi için ihale yetkisi verilmesi hk.

3-      Tarife Kom. Rap.: 2017 Yılı Ücret Tarifesinin, Parsel bazında temin etüt raporları onay işlemleri ücret tarifesi kısmında düzenleme yapılması hk.

4-      İmar Kom. Rap.:        Güneşli Mah. F21c22b4b – F21c22b4c paftalar, 2972 ada, 21-30-31 parseller ile 21 parselin batısındaki tescil harici alan ile 1619- 1620- 1623- 1624- 1629- 1630 ve 1631 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.  

5-      İmar Kom. Rap.: Kemalpaşa Mah. 1449 ada, 23 parsel ile 3412 ada, 7 parselde plan tadili hk.  

Oluşturulma Tarihi : 07.03.2017