02.01.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

  

BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

  

SEÇİM DÖNEMİ         :           6

TOPLANTI YILI         :           4

TOPLANTI TARİHİ    :           02.01.2017

TOPLANTI SAATİ     :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ     :           Olağan                      

BİRLEŞİM                 :           1

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

 

1- Yazı İşl. Müd.: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi Gereğince, 2017 yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin gizli oyla Belirlenmesi.

2- Belediye Meclisinin tatil yapacağı zamanın belirlenmesi hk.

3- İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.: Geçici işçilerin yıllık çalışma vizelerinin görüşülmesi hk.

4- İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.: Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hk.

5- İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.:Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması hk.

6- Strateji Gel. Müd.: Yazı İşleri Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlük Yönetmeliklerinde değişiklik yapılması hk.

7- Plan ve Proje Müd.: Fatih Mah. F21c22b2b – F21c22b2c pafta, 1913 parselin planına yapılan itirazın değerlendirilmesi hk.  

8- Çevre Kor. Ve Kont. Müd.: Belediye başkanına sözleşme imzalaması için yetki verilmesi.

9- Kentsel Tas. Müd.: Sancaktepe Mahallesi 206 ada, 3 parselde istikamet düzeltmesi talebinin değerlendirilmesi hk. 

Oluşturulma Tarihi : 30.12.2016