MAHMUTBEY MAHALLESİ, 2595 SOKAK, NO:10, 1763 ADA, 10 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ HAKKINDA 

Mahmutbey Mahallesi, 2595 sokak, no: 10, 1763 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki metruk halde bulunan yapının; 16/09/2021 tarih ve 2830743 sayılı Kentsel Tasarım Müdürlüğü yazısında yapının riskli olduğu tespit edilmiş ve tarafımızca bildirilmiş 16/09/2021 tarih ve 516689 sayılı yapı tespit tutanağı tanzim edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39. maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. 

Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır." denilmektedir.

01/2021 tarih ve E-61530537-000-2128 sayılı Bağcılar İlçe Nüfus Müdürlüğü yazısında yapı sahibi ***224070*** T.C. kimlik numaralı Ahmet ÇAKMAK'ın Mernis kayıtlarında yapılan tetkikinde vefat ettiği anlaşılmış olduğundan adres bilgisi gönderilememiştir.

İşbu nedenle 3194 sayılı İmar Kanunun 39. maddesince; ilgi adres bilgilerini içeren başlık ve yazımız ekindeki tutanaklar ile bahse konu durum için Belediyemiz internet sayfasında 30 gün ilan edilmesi gereğini, Bilgilerinize rica ederim.

 
Ek:

1- Yapı Tatil Tutanağı
2- Tutanak
3- Fotoğraf
4- Fotoğraf
5- Fotoğraf
6- Fotoğraf

------------------------------------


1- Yapı Tatil Tutanağı2- Tutanak


3- Fotoğraf

4- Fotoğraf


5- Fotoğraf

6- Fotoğraf
Oluşturulma Tarihi : 23.09.2021