BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İLANI
 

Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi 2797 ada 54 parsel sayılı taşınmaz 08.07.2021 tarihli ve 67 no'lu Meclis Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na istinaden satışının yapılması uygun görülmüştür.


BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ İLANI

 

1-     Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi, 2797 ada 54 parsel sayılı 198,11 m2 sahalı ve 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında MİA-1 (Merkezi İş Alanı 1) alanında kalan Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz satılacaktır.

2-     Muhammen satış bedeli 1.584.880,00 TL ‘dir.

3-     Geçici Teminat Bedeli 47.547,00 TL’dir.

4-     Şartname 500,00 TL bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.

5-     İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

6-     İhale 30.09.2021 tarihinde saat 10:10’da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

7-     Satışın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, satışın ikinci ihalesi 21.10.2021 tarihinde; satışın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, satışın üçüncü ihalesi 11.11.2021 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

8-     İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 30.09.2021 tarihinde saat 10:10’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Oluşturulma Tarihi : 21.09.2021