MAHMUTBEY MAHALLESİ - PLAN TADİLATI, 3365 ADA - 2 PARSEL İMAR PLAN PAFTASI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

 

 

 Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 3365 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (PİN: UİP-34426270), Büyükşehir Belediye Başkanınca 26.10.2020 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 08.02.2021 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 08.02.2021