PLAN TADİLATI - KİRAZLI MAHALLESİ, 2753 ADA, 14 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

 


15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer alan Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 2753 ada 14 parselin İkiz nizam-4 kat olan yapılaşma koşulunun parselin doğu cephesinde bulunan kademe hattının kaldırılarak Bitişik nizam-4 kat olarak düzenlenmesine ilişkin İlçe Belediye Meclis Üyesi tarafından önerge ile teklif edilen ve ilgilisince hazırlanan UİP-560,194 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 16.07.2020 tarih ve 491 sayılı kararı uygun görülerek, gereği için 23.09.2020 tarih ve 136613 sayılı yazı ile tarafımıza gönderilmiştir. 

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 04.10.2020 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır. 

 Oluşturulma Tarihi : 04.10.2020