PLAN TADİLATI - MERKEZ MAHALLESİ, F21C23A3A PAFTA, 358,359 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 
 
 
 
 
 
 

Merkez Mahallesi, F21c23a3a pafta, 358 ve 359 parsel sayılı taşınmazların batısındaki tescilsiz kısmın Çocuk Bahçesi Alanından Sağlık Tesis Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 181), Büyükşehir Belediye Başkanınca 07.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 18.03.2020 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.
 

Oluşturulma Tarihi : 18.03.2020