PLAN TADİLATI - GÖZTEPE MAHALLESİ, 2225 ADA, 4 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

 

 

Göztepe Mahallesi, 2225 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP-560,186),  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 07.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 31.01.2020 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 31.01.2020