PLAN TADİLATI - 15 TEMMUZ MAHALLESİ, 104, 107 PARSELLER İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.
Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 104 ve 107 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP-560,164), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 07.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 22.01.2020 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 22.01.2020