PLAN TADİLATI - YAVUZSELİM MAHALLESİ, 413 ADA 1 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

 

 

Bağcılar İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 413 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP-560,169), Büyükşehir Belediye Başkanınca 08.11.2019 tarihinde onanmıştır. 

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 12.12.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 12.12.2019