PLAN TADİLATI - MERKEZ MAHALLESİ, F21C23A4B PAFTA, 346 ADA 8 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Bağcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, F21c23a4b pafta, 346 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Park Alanında kalan bir kısmının Belediye Hizmet Alanı lejantına alınması ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (UİP-560,178), Büyükşehir Belediye Başkanınca 08.11.2019 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 30.11.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.Oluşturulma Tarihi : 30.11.2019