PLAN TADİLATI - FATİH MAHALLESİ, 1629 ADA 52 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Fatih Mahallesi, 1629 ada 52 parselin 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 8 metrelik yol alanında kalan kısımları ile Bitişik Nizam 4 kat Konut Alanında kalan kısımlarının Dini Tesis Alanına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP-560,183), Büyükşehir Belediye Başkanınca 08.11.2019 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 30.11.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 30.11.2019