PLAN TADİLATI - FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, F21C23A1A PAFTA, 77 ADA 1 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

 Fevziçakmak Mahallesi, F21C23A1A pafta, 77 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanındaki yapı yaklaşma mesafelerinin 5.00 mt’den 3. mt’ye düşürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (PİN: UİP-560,165), Büyükşehir Belediye Başkanınca 08.11.2019 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 30.11.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 30.11.2019