PLAN TADİLATI - GÖZTEPE MAHALLESİ, 2048 ADA 24 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

 

 

Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, 2048 ada, 24 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP-560,133), Büyükşehir Belediye Başkanınca 24.01.2019 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 04.04.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.
Oluşturulma Tarihi : 04.04.2019