PLAN TADİLATI - 15 TEMMUZ MAHALLESİ, 2423 PARSEL, 2617 ADA 5 , 7 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN BİR KISMI VE TESCİL DIŞI ALAN İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.


Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2423 parsel sayılı taşınmaz, 2617 ada, 5 ve 7 parsel sayılı taşınmazların bir kısmı ve tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP-560,156), Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.02.2019 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 27.03.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 27.03.2019