PLAN TADİLATI - DEMİRKAPI MAHALLESİ, 3027 ADA 32 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 
 Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, 3027 ada, 32 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP- 560,163),Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.02.2019 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 26.03.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.Oluşturulma Tarihi : 26.03.2019