PLAN TADİLATI - 15 TEMMUZ MAHALLESİ, MAHMUTBEY MAHALLESİ 134,1261,1263 PARSELLER İLE 2535 ADA 26 PARSELLER HK. İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


15 Temmuz Mahallesi, 134 sayılı parselin mer’i imar planındaki Teknik Altyapı Alanı (TAY) fonksiyonunda kalan kısmının Prestij Hizmet Alanına (PH) alınması karşılığında; 2535 ada 26 parseldeki Tali İş Merkezi Alanı (TİM)’ın Sosyal Kültürel Tesis Alanına alınması ve Mahmutbey Mahallesi 245DS-2D pafta, 1261 ve 1263 sayılı parsellerdeki Merkezi İş Alanının Teknik Altyapı Alanına alınması ile alakalı ilgilisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (PİN: UİP-560,153), Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.11.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 04.03.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

 

Oluşturulma Tarihi : 04.03.2019