PLAN TADİLATI - GÖZTEPE MAHALLESİ 2215 ADA 1 PARSEL İLE MAHMUTBEY MAHALLESİ 3376 ADA 1 PARSELİN KUZEYİNDEKİ TESCİL HARİCİ ALAN HK. İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, 2215 ada 1 parselin Spor Tesisi Alanı lejantından Park Alanı lejantına alınmasına karşılık; Mahmutbey Mahallesi, 3376 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan plan değişikliği onama sınırı içerisindeki tescil harici kısmının “Park Alanı” lejantından “Kapalı Spor Tesisi Alanı” lejantına alınması şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (PİN: UİP-560,149), Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.12.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 26.02.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 26.02.2019