PLAN TADİLATI - FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, F21C23A3A,F21C23A1B PAFTA 12 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Bağcılar İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, F21c23a3a-F21c23a1b pafta, 12 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN; UİP- 560,151),Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.12.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 25.02.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 25.02.2019