PLAN TADİLATI - YILDIZTEPE MAHALLESİ, F21C23A4D PAFTA 916 ADA 4,5,6,7 PARSELLER İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

 

 

 

Bağcılar İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, F21c23a4d pafta, 916 ada, 4, 5, 6, ve 7 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP- 560,150),Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.12.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 25.02.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 25.02.2019