PLAN TADİLATI - 15 TEMMUZ MAHALLESİ, 2548,1735 ADALAR “SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI” İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2548 adanın batısında yer alan Park Alanı lejantının “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” lejantına alınmasına karşılık, Mahmutbey Mahallesi 1735 adada yer alan Sosyal Kültürel Tesis Alanının Park Alanı lejantına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (PİN: UİP-60,147), Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 21.11.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 22.02.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 22.02.2019