100. YIL MAHALLESİ - F21C18D1D - 1974 - 1,2,3 - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ -1/1000- -

 

 

 

Bağcılar İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, F21C18D1D pafta, 1974 ada, 1, 2, 3 parsel sayılı taşınmazlar ile alakalı olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (PİN:UİP-560,145) değişiklik teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarih ve 1678 sayılı kararı ile aynen uygun görülmüş akabinde plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.11.2018 tarihinde aynen onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, 23.01.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 23.01.2019