PLAN TADİLATI - FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, F21C23A1C PAFTA, 155 ADA, 16 PARSEL HK.
Bağcılar İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, F21c23a1c pafta, 155 ada, 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (UİP-560,129), Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 19.06.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 05.09.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 05.09.2018