PLAN TADİLATI - 15 TEMMUZ MAHALLESİ, F21C22A2C PAFTA, 3233 ADA, 6 PARSEL HK.
 

Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, F21c22a2c pafta, 3233 ada, 6 parselin çekme mesafeleri ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (UİP-560,124), Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 18.05.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 05.09.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 05.09.2018