PLAN TADİLATI - BAĞLAR MAHALLESİ, 17 PAFTA, 3157 ADA, 7 PARSEL HK.

 
 
 
 
 
 
 
 

Bağlar Mahallesi, 3157 ada, 7 (eski 2248 ve 2252) parselin Sosyal Kültürel Tesis Alanından Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP-560,113) Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 20.12.2017 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 01.06.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 01.06.2018