PLAN TADİLATI - 15 TEMMUZ MAHALLESİ, F21C22A1C PAFTA, 2342 ADA HK.
Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, F21C22A1C pafta, 2342 ada içerisinde yer alan spor tesis alanı üzerinde, Bağcılar Spor Kompleksi yapılacağından, söz konusu fonksiyonun (spor tesis alanı) çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (PİN: UİP-560,118)  Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 26.02.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 12.04.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 12.04.2018