PLAN TADİLATI - 15 TEMMUZ MAHALLESİ, F21C22A3B PAFTA, 2566 ADA, 92,95,97,99,60 NOLU PARSELLER HK.

 

 

 


Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, F21c22a3b pafta, 2566 ada, 92, 95, 97, 99 parseller ile 60 parselin bir kısmı ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (UİP-560,111) Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 20.12.2017 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 05.04.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 05.04.2018