PLAN TADİLATI - YAVUZSELİM MAHALLESİ F21C23A4A PAFTA, 2449 PARSELLER HK.
Bağcılar İlçesi, Yavuzselim mahallesi, F21C23A4A pafta, 2449 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı ile, batısında ve güneyinde yer alan tescil harici alanın bir kısmının '' Açıkotopark Alanı'ndan '' çıkartılarak, Belediye Hizmet Alanı' ve '' Dini Tesis Alanı'na alınması şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı (PİN:UİP-560,117) Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 22.01.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 25.03.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 25.03.2018