PLAN TADİLATI - MAHMUTBEY MAHALLESİ F21C17D3C PAFTA, 2226 ADA 2,10 PARSELLER HK.

 

 

 

21.04.2017 Onanlı Tadilli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21C17D3C pafta, 2226 ada, 2 ve 10 parsel sayılı taşınmazlar ve bu taşınmazların doğusunda yer alan tescil harici alanın, Teknik Altyapı Alanı (TAY)'ından çıkartılarak '' Kapalı Spor Alanı + Zemin Altı Katlı Otopark Alanı''na alınması şeklindeki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (PİN:UİP-560,115) Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 22.01.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 21.03.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 21.03.2018