PLAN TADİLATI - MAHMUTBEY MAHALLESİ, F21C22A2B PAFTA, 1751 ADA, 8 NOLU PARSEL HK.

 

 Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c22a2b pafta, 1751 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz ile alakalı olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı  (PİN:UİP-560,108) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin;  22.09.2017 tarih ve 1432 sayılı kararı ile, uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 26.09.2017 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 27.12.2017 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 27.12.2017