PLAN TADİLATI - GÜNEŞLİ MAHALLESİ, F21C22B4B PAFTA, 2972 ADA, 21 NOLU PARSEL HK.

 

 

 

Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, F21c22b4b pafta, 2972 ada, 21 parsel sayılı taşınmaz ve batısındaki tescil dışı alan, 2972 ada 27 parsel sayılı taşınmaz ve 1619, 1620, 1621, 1622 (yeni 2972 ada 30 ve 31 parseller), 1623, 1624, 1625, 1628, 1629, 1630 ve 1631 parsel sayılı taşınmazların, İdari Tesis Alanı ( Belediye Binası) alanından çıkartılarak, Belediye Hizmet Alanına alınması şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı  (PİN:UİP-560, 99) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin;

“Güneşli Mahallesi, F21c22b4b pafta, 2972 ada, 21 parsel sayılı taşınmaz ve batısındaki tescil dışı alan, 2972 ada 27 parsel sayılı taşınmaz ve 1619, 1620, 1621, 1622 (yeni 2972 ada 30 ve 31 parseller), 1623, 1624, 1625, 1628, 1629, 1630 ve 1631 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi incelenmiş olup, kamu yararı niteliği taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

Şeklindeki kararı ile tadilen  uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 21.04.2017 tarihinde onanmıştır.


5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 28.06.2017 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 28.06.2017