PLAN TADİLATI - KİRAZLI MAHALLESİ, ... PAFTA, 2754-2778 ADA ARASINDAKİ YOLUN KAPATILMASI HK.Bağcılar İlçesi, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda  Kirazlı Mah. 2754 ada ve 2778 ada arasındaki imar yolunun kapatılması şeklinde tadiline ilişkin imar plan tadilatı (PİN:UİP-560,77) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2016 tarih ve 2049 sayılı Meclis kararı ile; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapılaşma şartlarını geçmemek kaydıyla "Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği şartları geçerlidir" Plan notunun ilavesiyle  tadilen uygun görülmüştür.
 
5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 06/03/2017 günü Bağcılar Belediyesi, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ofisinde askıya çıkartılmıştır.
 

Oluşturulma Tarihi : 06.03.2017