PLAN TADİLATI - SANCAKTEPE MAHALLESİ, ... PAFTA, 206 ADA, 3 NOLU PARSELLER HK.

 

 

 


Bağcılar İlçesi, Sancaktepe Mahallesi 206 ada 3 parsel sayılı taşınmazın istikameti düzeltilmesi ile alakalı olarak 1/1000 ölçekli Mer'i Uygulama İmar Planı Plan Notlarında değişikliği talebi (UİP-560,96) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca teklif plan notlarının 2. maddesinin iptal edilerek "Sancaktepe Mah. 206 ADA 3 parselde 911 sokak ile 903 sokaktan 1,5 metre Birlik caddesinden 3 metre yapı çekme mesafesi bırakılarak uygulama yapılacaktır" düzenlenmesi ile 17.03.2017 tarihinde tadilen onaylanmıştır.
 
  5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 07/04/2017 günü Bağcılar Belediyesi, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ofisinde askıya çıkartılmıştır. 

Oluşturulma Tarihi : 07.04.2017