PLAN TADİLATI - GÜNEŞLİ MAHALLESİ, F21C22A3B-F21C22B4A PAFTA, 2501 ADA, 26-32-33 NOLU PARSELLER HK.

 

 

 

 

  Güneşli Mahallesi F21c22a3b-F21c22b4a paftalarda yer alan 2501 adada bulunan 26-32 ve 33 parseller ile bu parsellerin doğusunda yer alan kadastral boşluğun Park ve Trafo alanından Cami alanına alınması ve söz konusu alanın çekme mesafelerinin doğu cephesinden 5 metre, diğer cephelerden 3’er metre olacak şekilde düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği (PİN: UİP-560,87) Büyükşehir  Belediye Başkanı'nca, 13.01.2017 tarihinde onanmıştır.

  5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 10.03.2017 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 10.03.2017