PLAN TADİLATI - MAHMUTBEY MAHALLESİ, F21C17C4A PAFTA, 1775 NOLU PARSEL HK.
 Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c17c4a pafta, 1775 parsel sayılı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP-560,66), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 28.11.2016 tarihinde onanmıştır.

  5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 10.03.2017 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 10.03.2017