PLAN TADİLATI - MAHMUTBEY MAHALLESİ, F21C17C4D PAFTA, -- ADA, 374 NOLU PARSEL HK.
Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c17c4d (eski 7) pafta, 374 parsel ve kuzeyindeki tescil harici kısım ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP-560,73) Büyükşehir Belediye Başkanınca 28.11.2016 tarihinde aynen onanmıştır.

  5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 03.03.2017 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 03.03.2017