PLAN TADİLATI - İNÖNÜ MAHALLESİ, F21C23A4D PAFTA, 584 ADA, 2, 3, 11, 13, 21... NOLU PARSEL HK.


 


Bağcılar İlçesi, İnönü Mahallesi, F21c23a4d pafta, 584 ada 2, 3, 11,13, 21 parseller ile 2761, 2762 parsel sayılı taşınmazlar ve tescil harici kısımları ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP-560,74), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca, 23.11.2016 tarihinde onanmıştır.

  5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 10.02.2017 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 10.02.2017