PLAN TADİLATI - MAHMUTBEY MAHALLESİ, F21C22A2B PAFTA, 1771 ADA, 27 NOLU PARSEL HK.
Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c22a2b pafta, 1771 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın, Sosyal Kültürel Tesis Alanı'ndan çıkartılarak, % 60'ının, Akaryakıt İstasyon Alanı'na, %40'ının ise, Tali İş Merkezi Alanı'na alınması şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı  (PİN:UİP-560,81) Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 23.11.2016 onanmıştır.

  5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 10.02.2017 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 10.02.2017