PLAN TADİLATI - MAHMUTBEY MAHALLESİ, F21C22A2A PAFTA, 1754 ADA, 25 PARSEL HK.
Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c22a2a pafta, 1754 ada, 25 sayılı parselin mer’i imar planındaki fonksiyon ve yapılaşma (TAKS, KAKS) değerleri aynen korunarak kuzey cephesi yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP-560,79), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca, 18.10.2016 tarihinde onanmıştır.

  5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 17.12.2016 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 17.12.2016