PLAN TADİLATI - MERKEZ MAHALLESİ, F21C23A4C PAFTA, 724 ADA, 2, 13 NOLU PARSEL HK.

 

 

 

Bağcılar İlçesi, Merkez  Mahallesi,  F21c23a4c  pafta,  724 ada,  2, 13 parsel sayılı taşınmazlar ve taşınmazın  doğusundan  ve  güneyinden  geçen  kadastral  kısım  ile alakalı  1/1000  ölçekli     Uygulama  İmar  Plan  değişikliği  teklifi  (PİN;UİP-560,55) BüyükşehirBelediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 1577sayılı kararı ile uygun görülmüş  akabinde plan paftaları BüyükşehirBelediye Başkanınca 26.09.2016 tarihinde aynen onanmıştır.

  5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 02.12.2016 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 02.12.2016