PLAN TADİLATI - YÜZYIL MAHALLESİ, F21C18D1B PAFTA, 2240 ADA, 5 NOLU PARSEL HK.

 

 

 

 Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mahallesi, F21c18d1b pafta, 2240 ada, 5 parsel sayılı   taşınmaz ve  doğusunda yer alan tescilsiz alan ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN; UİP-560,76) Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.09.2016 tarihve 1400 sayılı kararı ile uygun görülmüş  akabinde plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanınca 26.09.2016 tarihinde onanmıştır.

   5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 02.12.2016 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 02.12.2016