PLAN TADİLATI - FATİH MAHALLESİ, F21C22B2B-F21C22B2C PAFTA, ... ADA, 1, 2, 4, 4A, 5, 6, 7, 858, 859, 1913, 1914, 1915, 1916, 2399, 2466, 2471, 2482 VE 2592 NOLU PARSELLER HK.


Bağcılar İlçesi, Fatih Mahallesi, F21c22b2b-F21c22b2c pafta, 1, 2, 4, 4A, 5, 6, 7, 858, 859, 1913, 1914, 1915, 1916, 2399, 2466, 2471, 2482 ve 2592  parsel sayılı taşınmazlar ile  alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN; UİP-560,56) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.06.2016 tarihinde aynen onanmıştır. 

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 20.11.2016 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 18.11.2016