PLAN TADİLATI YÜZYIL MAHALLESİ F21C18D4A PAFTA 1962 ADA 16 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ HK
Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mahallesi, F21c18d4a pafta, 1962 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz ve güneyindeki tescilsiz kısım, 1962 ada, 17, 18, 19, 20 parsel sayılı taşınmazlar, 1982 ada, 1, 13  parsel sayılı taşınmazlar  ve güneyindeki tescilsiz kısım ve 1982 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz  ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat (UİP-560, 39) paftaları, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2015 tarih ve 1212 sayılı kararı ile uygun görülmüş akabinde plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanınca 20.07.2015 tarihinde aynen onanarak; 11.09.2015 tarih ve 2015/10003-166958 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığının yazısı ve ekindeki 20.07.2015 onanlı tadilli uygulama imar plan paftası ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2015 tarih ve 1212 sayılı kararı ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince, 13.10.2015 günü, Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.Oluşturulma Tarihi : 15.07.2015