GENÇLİĞİN KATILIMCILIĞI İÇİN İŞBİRLİĞİ PROJESİ

 

 

Destek Yılı                                   : 2014

Hibe Desteği                         : Merkezi Finans İhale Birimi
Proje Süresi                          :  10 ay

Proje Bütçesi                         : 165.000 Euro
Proje Lideri                           :  Zeytinburnu Belediyesi
Proje Ortağı                          :  Bağcılar Belediyesi

 


Amaçlar: 

*STÖ(Sivil Toplum Örgüt)’lerin ve yerel yönetimlerin gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımıyla ilgili AB politikaları, mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

*Üye ülkeler ve Türkiye’deki STÖler arasında iletişim ve bilgi ve tecrübe paylaşımını kuvvetlendirerek AB’ye katılım sürecine hazırlıklı hale gelmek.

 


Hedefler:  

*Türkiye ve AB’den proje ortağı olan STÖ’ler arasında belgi ve know-how paylaşımı yoluyla AB’nin gençliğin katılımcılığı konusundaki politika ve uygulamalarını öğrenmek.

*Gençliğin karar alma mekanizmalarına ve gençlik meclislerine katılımını artırarak demokratik katılımcılığı geliştirmek.

*AB ve Türkiye arasında karşılıklı anlayış ve diyaloğu geliştirmek. Demokratik kültür ve katılımcılık konusunda kamusal farkındalığı artırmak.

*Gençlerin katılımcılık kapasitesini geliştirmek. Türkiye ve AB arasında sürdürülebilir ağlar kurmak suretiyle bilişim teknolojileri aracılığıyla yerel yönetimler ve STÖler arasında gençliğin katılımcılığı, karşılıklı anlayış ve diyaloğu geliştirmek.

Proje Sonuçları: 

* Seminerler ile İstanbul’daki 50 genç ve 80 yerel yönetim faydalandırıldı.

*Anket ve forumlar ile üç ülkeden 1000 genç hizmet gördü.

*Zirve ile AB ve Türkiyeden 200 genç karşılık kültür ve bilgi gezisi yaptı.

*İnceleme gezileri ile yerel yönetimler ve STÖlerden 15 çalışan  aktif görev aldı.

Oluşturulma Tarihi : 09.06.2017