YILDIZ GENÇLER PROJESİ

                                                                                          

 

Destek Yılı                    : 2014

 Hibe Desteği               : İstanbul Kalkınma Ajansı

Proje Süresi                  : 12 ay

 Proje Bütçesi              : 1.035.582,79 TL

 Proje Lideri                : Bağcılar Belediyesi 

 Proje Ortağı 1             : Bağcılar Kaymakamlığı

 Proje Ortağı 2             : Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Amaçlar:

Gençlerin mevcut potansiyellerini desteklemek suretiyle toplum içerisinde aktif bireyler olarak yer almalarını sağlamak ve yerelden genele toplum için faydalı insan olarak yetişmelerine katkı sağlamak.

İradesi yüksek, özgüveni sağlam, potansiyeli kullanabilen bir genç nesil oluşumuna katkı sağlamak.

 

Hedefler: 

 • Gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimleri sağlamak üzere farklı alan ve konularda faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Gönüllülük ve kulüp çalışmaları ile gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve toplumsal sorumluluk bilinçlerini kuvvetlendirmek.
 • Atölye çalışmaları ile gençlerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlamak.
 • Gençlerin yaşadıkları kente karşı aidiyet duymalarına katkı sağlamak suretiyle kentlilik bilinçlerini artırmak ve kentin gelişiminde aktif rol oynamalarını sağlamak.
 • Genç, aile ve toplum arasında etkili, yapıcı, yararlı, üretken ve gelişen güçlü bağlar kurmak.
 • Gençlerin, gençlik çağına özgü konularda sorun çözme becerisini geliştirmek.

 

Proje Sonuçları:

 

 • Bağcılar İlçesinde ikamet eden toplam 480 genç proje atölyelerine katıldı.
 • Proje ile 16 branşta atölye ve kulp çalışması sağlandı.
 • 10 adet seminer verildi.
 • Projede yer alan spor salonlarından 480 genç istifade etti.
 • Proje ekibinin alacağı oryantasyon eğitimi ile hedef grup konusunda yeterli bilgiye sahip kadro oluşturuldu.
 • Proje kapsamında yapılacak görünürlük çalışmaları ile 4.050 adet basılı materyal oluşturuldu.
 • Psikolojik danışmanlık biriminde 300 seans danışmanlık hizmeti verildi.
 • Psikolojik danışmanlık birimi 5 seminer verildi.
 • Proje ile 40 genç PCM - Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi aldı.
 • Projeden faydalanan 100 genç birey gönüllülük çalışmaları gerçekleştirildi.
 • 30 genç, kendi fikirlerini akıl-fikir pazarında sunma imkânına sahip oldu.

 

Sürdürülebilirlik:

Proje  Bağcılar Belediyesi uhtesinde devam etmektedir.

Oluşturulma Tarihi : 09.06.2017