“BENDE VARIM” PROJESİ

Proje Yılı

2015

Proje Süresi

12 Ay

Hibe Desteği

İstanbul Kalkınma Ajansı

Proje Bütçesi

1.099.075,00 TL

Hibe Oranı

% 90

Proje Lideri

Sultanbeyli Belediyesi

Paydaşlar

Bağcılar Belediyesi, Sultanbeyli Kaymakamlığı, Marmara Belediyeler Birliği,

İçerik

Proje, rehberlik, koordinasyon ve mentörlük hizmetleri yoluyla halk sağlığını ve refahını tehdit eden madde bağımlılığıyla mücadelenin kurumsal düzeyde sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bende Varım Projesi ile madde bağımlılığı konusunda bilimsel ve uygulama deneyimine sahip uzmanlar tarafından, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu Aile Rehberlik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi kurulmuş ve risk altındaki gruplar, aileleri ve bu gruplara hizmet sağlayanlara, madde bağımlılığı alanındaki farkındalık düzeylerinin tespitine yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Proje ile risk altında bulunan, eğitim-öğretim sürecinden kopma noktasına gelen lise çağındaki öğrencilere, sosyal içerme konusunda rol model olabilecek, üniversitelerin 1 ve 2.  Sınıflarında okuyan öğrencilerden oluşan gruplarla mentörlük modeli kurulmuştur. Proje kapsamında yapılan saha araştırmaları ve bireysel başvurular neticesinde risk grubundaki öğrencilerin ailelerine yönelik “Aile Rehberlik Eğitim Programı” uygulanmıştır.

Proje, mentörlük ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra risk grubunda bulunan öğrencilere eğitim veren rehber öğretmen ve branş öğretmenlerine davranış bozuklukları ve yaklaşım metotları konusunda uygulama eğitimlerini sağlamıştır.

Tüm bu yöntem ve çalışmalar ile madde bağımlılığını ortaya koyan risklerin bertaraf edilmesi ve toplum genelinde “bağımlılık” konusunda bir bilinç oluşturulması sağlanmıştır. Projede Bağcılar Belediyesi ile yapılan ortaklık ile maddeye bulaşan kişilerin adres değişikliği ve bu durumda ihtiyaç duyacağı gerekli destekler konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Proje destek çalışmalarına halen devam etmektedir.

Oluşturulma Tarihi : 21.11.2017